Kostnad för att skaffa bergvärme

Det kostar en hel del att skaffa bergvärme – så pass mycket att många som annars skulle tjäna på det tvekar. Men bergvärme är ju i praktiken ingenting som kostar utan som tvärtom sparar pengar. På sådär tio år så kommer de flesta att ha sparat så mycket tack vare sänkta uppvärmningskostnader att de faktiskt går med plus – bergvärmen har inte bara betalat sig själv, den ger nu extra pengar. Man skulle kunna säga att det inte kostar att skaffa bergvärme; man får pengar för att göra det. Det tar bara lite tid, och det är där skon klämmer. Initialkostnaden för att skaffa bergvärme är hög, vilket gör att många tvekar. Men hur pass hög är den, och vad är det som gör att priset skjuter i höjden? I grund och botten är det en sak som gör att bergvärme blir dyrare än jordvärme: kostnaden för borrhålet.

Borrhålet

Skälet till att kostnaderna för bergvärme jämfört med jordvärme och sjövärme springer iväg är att man måste borra ett djupt hål ner i urberget för att kunna utnyttja det. Det är någonting som kostar på, och det rätt så rejält. Runt 300 kronor per meter borrhål är vad det brukar kosta, men det beror också på hur långt ner det är till berggrunden. Om berggrunden inte ligger så djupt kan det bli lite billigare; ligger den långt ner lite dyrare. Djupet på borrhålet bestämmer hur pass kraftig bergvärmepump som du kan använda. 120 meter borrhål är nära ”miniminivån”, för hus med mycket lågt uppvärmningsbehov. 160 till 200 meter är mer normalt och i vissa fall till och med över 200 meter. 50 000 till 60 000 är vad man normalt kommer att få betala för sitt borrhål, men det kan variera rätt så rejält.

Det är mycket viktigt att inte borra för lite. Det kommer att leda till att pumpen oftare måste växla över till elvärme vilket gör att besparingarna som man gör med en bergvärmeinstallation minskar. När du tar in offerter för bergvärme, se efter hur pass djup de anser att de behöver borra. Den som lämnar in det billigaste anbudet kanske anser att det inte behövs ett så djupt hål. Billigt att införskaffa, men det kanske inte lönar sig i längden, tvärtom.

Pumpen

Den andra stora utgiften när man skaffar sig bergvärme är själva pumpen. Liksom för borrhålet är det viktigt att man väljer en som är tillräckligt kraftfull, och som kan utnyttja borrhålets fulla djup. Den kommer då normalt att kosta mellan 50 000 och 100 000 kronor, men för en bostad med mycket lågt uppvärmningsbehov kan man komma billigare undan, liksom det i andra fall kan komma att behövas en rejäl sak som kostar en bit över 100 000.

Generellt kan man så säga att bergvärme, med pump, kollektorslang, borrning och installation, i snitt kommer att kosta 150 000 kronor. Utgår man från det och ser efter hur pass stort uppvärmningsbehov man har kan man få en bild av vad det kommer att kosta. Har man ett lågt uppvärmningsbehov kan priset gå ner mot 130 000 kronor eller lägre, har man ett högt upp till 170 000 eller mer.

För att se vad det kostar just för dig att borra och installera bergvärme, begär in flera offerter gratis på Bergvärme-info, snabbt smidigt och enkelt!