Vad är bra pris för en bergvärmepump?

De flesta som kommer till den här webbplatsen är nyfikna på just det: vilket pris behöver jag betala för en bergvärmepump? Vilket pris du får betala är nämligen avgörande för hur snabbt din investering kommer att betala tillbaka sig – eller om den överhuvudtaget kommer att göra det inom en rimlig framtid.

Bergvärmepump – en lönsam investering

I de allra flesta fall kan man konstatera att bergvärmepumpar är lönsamma investeringar – åtminstone för den som kan blicka lite längre framåt i tiden. Priset man betalar vägs mer än väl upp av det värde man får på sikt, men hur lång denna tidshorisont är kan skilja sig en hel del beroende på vilken typ av uppvärmning du byter ifrån.

Många menar att man har som allra mest att spara på att installera bergvärme om man idag har elburen uppvärmning: elektriska radiatorer är nämligen otroligt dåliga på att omvandla elektricitet (som är högvärdig energi) till värme (som är lågvärdig). Det är dock en sanning med viss modifikation: eftersom bergvärme till sin natur behöver vara vattenburen så är det långt ifrån alla som tjänar på att byta från el till bergvärme: priset för att dra in vattenburen värme i ett hus kan nämligen vara ganska högt! Om du däremot redan har möjlighet att använda ett vattenburet uppvärmningssystem, eller bygger nytt hus, kan du räkna bort eller räkna in denna kostnad. I sådana fall är bergvärme en mycket lönsam investering.

Pris för bergvärmepumpar

bergvärmepump
Bildkälla: http://www.grafprof.thermia.se/html/dokumentbank/details.asp?docGroup=5&item=407&h=Thermia%20Atec

Trots att vi konstaterat att man kanske snarare borde tala om kostnader än pris när det kommer till bergvärmepumpar, så går det inte att komma ifrån att dessa trots allt har en prislapp. Vad den prislappen ligger på kan också variera stort beroende på var i landet du bor. I Stockholmsregionen får du tyvärr räkna med en något högre prislapp än i övriga landet som en konsekvens av att prisläget helt enkelt är ett annat där. Dessutom finns det fler hus per kunnig brunnsborrare, något som också för sitt för att pressa upp priserna.

En annan region som också lider av något högre priser än genomsnittet är också Norrland. Där är medeltemperaturen nämligen något lägre än i mellersta och södra Sverige vilket har som konsekvens att man måste borra djupare för att få tillgång till samma mängd värmeenergi från berget. Till skillnad från vad många tror så kommer bergets värme inte från Jordens mitt utan solens strålar. Ju mindre sol som träffar marken desto kallare är därför berggrunden.

Kolla även in sidan som listar tillverkare av bergvärmepumpar för mer nyttig information kring bergvärme. Vill du fördjupa dig inom ämnet bergvärme, borrning för bergvärme eller frågor som rör uppvärmning eller husägande i stort rekommenderas vidare läsning på Byggmentor.

Generellt ligger priserna för bergvärme mellan 80,000 och 180,000 kronor beroende på vad du behöver: har du ett stort hus kan du behöva borra två hål för att få upp tillräckligt med värme, och beroende på vilken pump du väljer kommer kostnaden också att variera. Just bergvärmepumpar kan fås från omkring 65,000 kronor och uppåt (inkl moms) beroende på ditt energibehov. En bra tumregel är att hellre ha en lite större värmepump än man kanske egentligen behöver normalt: på det sättet behöver den inte slå på lika ofta: slitaget minskar vilket sparar dig pengar i längden.