Frågor och Svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar om att installera bergvärmepump som vi får från våra besökare. Om du har en fråga som du tror att flera kan ha nytta av att få besvarad, får du gärna skriva den i kommentarsfältet längst ner!

Behöver jag ett eller två borrhål?

Det är svårt att ge något generellt svar på den frågan: det beror helt enkelt mycket på just dina individuella omständigheter. Antalet kvadratmeter som ska värmas upp är självklart den enskilt största faktorn, men även var i Sverige du bor samt hur många av dina nära grannar som använder bergvärme, spelar in. För att få ett bra svar på den här frågan är det en bra idé att be ett antal bergvärmeleverantörer komma ut till dig och hjälpa dig med kalkylerna: om de alla säger att du behöver två borrar, så gör du sannolikt det.

Vilken bergvärmepump är bäst?

Vilken tillverkare som är bäst varierar, om inte från månad till månad, så åtminstone från år till år. Det är därför svårt att ge något entydigt svar, men på sidan har vi listat några av de större tillverkarna som har goda referenser. En populär metod för att få reda på vilken sorts pump just ditt hus behöver är att ta in priser på bergvärmepumpar via gratistjänster för just detta syfte.

Det bästa svaret vi kan ge dig på den här frågan har därför inte med tillverkare eller modell att göra, utan med dimension och kapacitet: vissa menar att man bör välja en så liten bergvärmepump som möjligt och komplettera med elpatron under de kallaste vinterdagarna. Vi menar istället att en något för stor anläggning är att föredra: troligtvis kommer du ändå att få komplettera när det är som kallast ute, men du minimerar slitaget som uppstår när pumpen hela tiden måste slå till och från.

Borde vi välja jordvärme eller bergvärme?

Det är en bra fråga, och båda uppvärmningsformerna har sina för- och nackdelar. Den stora fördelen med jordvärme är naturligtvis att det är bra mycket billigare att anlägga än bergvärme. Till nackdelarna hör risken för att gräsmattan blir ”bucklig” med tiden, och att anläggningen stjäl så mycket värme ur det översta jordlagret att tjälen släpper sent och grönskan i din trädgård påverkas. Bergvärme är generellt ett mer långsiktigt och pålitligt alternativ, trots den något högre initialkostnaden.

Ställe egna bergvärmefrågor i kommentarsrutan som du hittar direkt här under texten.