Så fungerar en bergvärmepump

bergvärmeMekaniken och principerna bakom värmepumpar i allmänhet och bergvärmepumpar i synnerhet är fascinerande! Med hjälp av en kompressor är det nämligen möjligt att få ut mer värmeenergi i Kilowatt räknat, än man har tillfört elektrisk energi. I exempelvis en elektrisk radiator från man ut 1 kW värme för 1 kW elektricitet: vad man kallar för ett 1:1-förhållande. I en bergvärmepump kan man få ut över 4 kW värme för 1 kW elektricitet sett över hela året: en så kallad årsvärmefaktor på fyra! Det är enkelt att se hur man snabbt kan börja spara pengar på att byta från direktverkande el till bergvärme.

Tekniken bakom denna fantastiska möjlighet ligger termodynamiken som dikterar att ett medium (till exempel en gas eller vätska) som komprimeras också höjer sin temperatur, medan ett medium som expanderar sänker sin temperatur.

Värme från berget

Nere i berget är det faktiskt inte så varmt som många tror: den geotermiska värmen når inte upp till ytan i vår skandinaviska berggrund: istället är det solen som har värmt urberget under miljontals år. Temperaturen är inte hög, cirka fyra grader, men den är till skillnad från andra värmekällor (solvärme, luftvärme etc.) relativt konstant.

Exakt hur mycket värme du utvinner med din bergvärmepump beror på hur kraftfull den är och hur djupt installatören borrar, du kan få lite mer info kring detta i matnyttiga artikeln dimensionering av värmepump.

Så går det till

Så här går det, förenklat, till när den fyra-gradiga värmen från berget omvandlas till komforttemperatur hemma hos dig:
hur bergvärme fungerar
En vätska med mycket låg frystemperatur cirkulerar först i en sluten kollektorslinga, kollektorslangen är den del av konstruktionen som sätts ner i borran. Vid värmeväxlaren avger vätskan i kollektorslingan sin värme till det köldmedium (ofta koldioxid eller andra kolväten) som är isolerat inne i värmepumpen. Köldmediet förångas av värmeskillnaden och gasen når kompressorn.

I kompressorn ökas trycket på gasen, och med det även temperaturen. Via en till värmeväxlare överförs sedan värmen från den upphettade gasen till husets vattenburna värmesystem. Gasens temperatur sjunker därmed, och snart går den tillbaka till vätskeform. I ett expansionskärl eller via en expansionsventil sjunker trycket ytterligare, och köldmediet blir återigen iskallt varpå processen börjar om.